Prova Guardiola 21


  •      Masculí
  •      Femení
Finalitzat
# Nom 61 62 63 64 Final Total Estat
1 Aniol Gargallo 00:03
00:03
00:02
00:05
00:01
00:06
00:02
00:08
00:01
00:09
00:09
2 Miquel Sala (+2) 00:03
00:03
00:02
00:05
00:03
00:08
00:03
00:11
00:01
00:12
00:12
3 Pau Gargallo 00:02
00:02
00:01
00:03
00:01
00:04
00:02
00:06
00:07
00:13
00:13
4 Kudi 00:04
00:04
00:03
00:07
00:03
00:10
00:02
00:12
00:02
00:14
00:14
5 Màrius Alsius 00:08
00:08
00:02
00:10
00:02
00:12
00:01
00:13
00:02
00:15
00:15
6 Gerard Torrens 00:03
00:03
00:03
00:06
00:04
00:10
00:04
00:14
00:02
00:16
00:16
7 Virgínia 00:04
00:04
00:04
00:08
00:03
00:11
00:03
00:14
00:03
00:17
00:17
8 Bernat Camps 00:05
00:05
00:03
00:08
00:03
00:11
00:02
00:13
00:04
00:17
00:17
9 Bartkeks (+1) 00:04
00:04
00:04
00:08
00:03
00:11
00:04
00:15
00:03
00:18
00:18
10 Alba Trabal 00:03
00:03
00:04
00:07
00:05
00:12
00:03
00:15
00:04
00:19
00:19
11 Àlex Dalmases 00:01
00:01
00:12
00:13
00:02
00:15
00:02
00:17
00:02
00:19
00:19
12 Bartkeks 00:05
00:05
00:05
00:10
00:04
00:14
00:03
00:17
00:04
00:21
00:21
13 Pere Armengol 00:04
00:04
00:06
00:10
00:03
00:13
00:03
00:16
00:06
00:22
00:22
14 Monica Tovar 00:07
00:07
00:04
00:11
00:04
00:15
00:03
00:18
00:04
00:22
00:22
15 Roger Curriu 00:03
00:03
00:05
00:08
00:03
00:11
00:03
00:14
00:09
00:23
00:23
16 Joaquim Massegur 00:06
00:06
00:05
00:11
00:04
00:15
00:04
00:19
00:04
00:23
00:23
17 Jordi puigcercos 00:06
00:06
00:04
00:10
00:04
00:14
00:04
00:18
00:07
00:25
00:25
18 Pau Dalmases 00:03
00:03
00:06
00:09
00:02
00:11
00:12
00:23
00:02
00:25
00:25
19 Enric Sala Pujolar 00:09
00:09
00:05
00:14
00:02
00:16
00:03
00:19
00:07
00:26
00:26
20 Manujuve 00:07
00:07
00:06
00:13
00:05
00:18
00:04
00:22
00:05
00:27
00:27
21 Dani Viladomat 00:08
00:08
00:11
00:19
00:03
00:22
00:03
00:25
00:02
00:27
00:27
22 Miquel Sala 00:05
00:05
00:04
00:09
00:05
00:14
00:04
00:18
00:14
00:32
00:32
23 Abril Armengol 00:10
00:10
00:05
00:15
00:06
00:21
00:04
00:25
00:07
00:32
00:32
24 Iardeca 00:18
00:18
00:05
00:23
00:04
00:27
00:04
00:31
00:04
00:35
00:35
25 Mui 00:06
00:06
00:04
00:10
00:10
00:20
00:05
00:25
00:15
00:40
00:40
26 Esther Deu 00:17
00:17
00:05
00:22
00:03
00:25
00:04
00:29
00:11
00:40
00:40
27 Josep Bover 00:10
00:10
00:09
00:19
00:07
00:26
00:07
00:33
00:07
00:40
00:40
28 Jordi arumi 00:19
00:19
00:07
00:26
00:05
00:31
00:02
00:33
00:10
00:43
00:43
29 Pol Martínez Bover 00:07
00:07
00:07
00:14
00:06
00:20
00:06
00:26
00:18
00:44
00:44
30 Miquel Sala (+1) 00:02
00:02
00:03
00:05
00:04
00:09
00:19
00:28
00:17
00:45
00:45
1 2 »

Ens trobaràs a:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube


Properes activitats
No hi ha microsprints programats


Premis i reconeixements
2n premi
Concurs Idees Emprenedores del Berguedà, 2017


Què diuen de nosaltres?
"Microsprints ha obert una nova possibilitat per al món de les Curses d'Orientació!"
Biel Ràfols
"Adaptació molt adequada de curses d'orientació per instituts i escoles, conservant els principals valors d'aquest esport pels més joves!"
Laura Serra
"Una manera original i divertida perquè petits i grans descobreixin l'orientació en espais reduïts i peculiars"
Lleí Viles
"Microsprints es una actividad innovadora, sencilla y divertida, que a la vez sirve para exprimir al máximo la parte mental y técnica del deportista de élite"
Alvaro Prieto


Política de privacitat
Com gestionem les teves dades?