Pressupost

El pressupost per a realitzar un Microsprint depèn molt de les característiques especials de cadascun d’ells, però aquest apartat serveix per fer-se una idea molt general de quin seria el preu d’una activitat base.

  • Realització del Mapa: 100€ Consisteix bàsicament en hores de treball de camp (a l’entorn o espai on realitzarà el mapa per veure tots els elements i dibuixar-los correctament) i d’ordinador (retocar i dibuixar correctament amb el programa informàtic).
  • Recorreguts del Micro Sprint: 50€ Treball d’ordinador de col·locació de fites, tanques i tota la informació necessària per als corredors en el mapa. Alhora que s’incorporen els logos i la informació addicional en el mateix mapa.
  • Sistema de Cronometratge Sportident: 50€ S’utilitza el sistema habitual en curses d’orientació, que permet un control exhaustiu dels temps i la correcte realització dels circuits per part dels corredors, oferint una gran quantitat de possibilitats que augmenten la qualitat de l’activitat.
  • Impressió dels mapes: 30cèntims/DinA4 Tot depèn del nombre de participants i el nombre de circuits que es vulguin realitzar per grup. Impressió de qualitat amb paper de 120g (més gruixut). Normalment el mapa entra en un A5, per tant s’ha de tenir en compte que el preu serà la meitat.
  • Direcció de l’activitat: 20€/h per persona S’ha de contar amb un mínim de dues persones per activitat, a més de 2h de preparació abans de començar cada activitat.

Per a cada activitat es farà un pressupost a mida tenint en compte totes les necessitats i possibilitats de cada sol·licitant. Tots els interessats poden omplir el formulari o enviar un correu exposant les característiques i es farà un pressupost sense compromís.