Microsprints Permanents

És un Microsprint que està muntat i preparat per a la seva realització en tot moment del dia i en qualsevol dia de l‘any, fet pel qual es pot adaptar a tot tipus de situacions i participants.

Aquest tipus de Microsprints es realitzaran al voltant de refugis de muntanya, cases de colònies, càmpings o cases de turisme rural, tots ells espais plens d’elements que seran representats en un mapa molt detallat.

Per a la seva realització cada participants han de trobar, de manera ordenada, la totalitat dels punts indicats en el mapa, començant des del punt inicial i acabant amb la meta, que es trobaran situats molt prop l’un de l’altre i sempre al costat d’un plafó informatiu amb un cronòmetre.

En cadascun dels punts de control trobaran una petita plaqueta que s’haurà de tocar amb la mà i en tres d’elles de cada recorregut hi haurà una pinça de marcatge manual que s’haurà de marcar en el mateix mapa.

Els objectius d’aquesta activitat són oferir activitats lúdic-esportives als clients dels establiments amb activitats senzilles i adaptables, promocionar el negoci entre els participants i en les xarxes i sempre promocionar les curses d’orientació.

A més es tracta d’una activitat que va dirigida a la totalitat dels clients, sent tant vàlida per a nens i joves com per a adults i gent gran, ja que el límit el posa cada participant i tothom troba la seva motivació personal.

En l’apartat de classificacions es poden consultar els temps de tots els participants de cadascun dels recorreguts de cada Microsprint, creant així una classificació general on cadascú pot veure i comparar els seus temps amb la resta de participants.