Essència

  • L’orientació és l’eix central del projecte i totes les activitats aniran encarades i relacionades a la promoció d’aquest esport.
  • Activitat sempre econòmicament molt assequible per a tots els públics, permetent així ampliar el rang d’interessats i de promoció.
  • Qualitat i rigorositat en la confecció de mapes i recorreguts, alhora com en l’organització de les competicions i respecte a les instal·lacions i l’entorn.
  • Centrats en oferir el millor tracte personal a tots els participants, organitzadors i patrocinadors per rebre tota la seva confiança.